Kategorie
Firma

Najważniejsze informacje o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych określany skrótem CRBR to rejestr osób fizycznych, które mają pośredni lub bezpośredni wpływ na kierowanie spółką. Osoby takie posiadają odpowiednie uprawnienia do dokonywania transakcji okazjonalnych. W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością są to wspólnicy, którzy posiadają ponad 25% udziałów w firmie.

Kategorie
Firma

Jak działa restrukturyzacja firmy?

Każdy kto prowadzi własną firmę bardzo dobrze zdaje sobie sprawę z tego, czym jest restrukturyzacja. Mało kto jednak wie, jak ona w rzeczywistości działa. W niniejszym artykule znajdą Państwo odpowiedzi na te i wiele innych pytań.

Kategorie
Firma

Dyrektor finansowy – jaki jest jego zakres obowiązków?

Istnieje wiele stanowisk bez których funkcjonowanie firmy byłoby niemożliwe. Z pewnością do tej grupy zaliczyć można dyrektorów finansowych. Jest to grupa osób, która poprzez szerokie kompetencje ma wpływ na funkcjonowanie całej gospodarki. Nie będzie przesadnym stwierdzić, że to właśnie CFO, czyli dyrektorzy generalni mają fundamentalny wpływ na gospodarkę.

Kategorie
Firma

Zarządzanie ryzykiem – czy dotyczy to każdego przedsiębiorcy?

Zarządzanie ryzykiem to kwestia, która najczęściej obecna jest przede wszystkim w dużych firmach. Często może wydawać się, że tak zaawansowane aspekty działalności jak właśnie zarządzanie ryzykiem nie dotyczą najmniejszych przedsiębiorstw. Czy tak jednak jest faktycznie? W praktyce ryzyko dotyczy każdego rodzaju działalności. Aby jak najbardziej zmniejszyć ryzyko i jego potencjalne skutki należy jednak zawsze podjąć stosowane działania.

Kategorie
Podatki

Audyt wewnętrzny – jakie ma znaczenie dla przedsiębiorstwa?

Audyt wewnętrzny kojarzy się przede wszystkim z kontrolą i wykrywaniem wszelkich nieprawidłowości. Obecnie jednak skupia się on przede wszystkim na dokonaniu szeroko rozumianej oceny zarządzania ryzykiem. Jego zadaniem jest znalezienie aspektów związanych z organizacją i procesami gospodarczymi, które są prawidłowe, ale przede wszystkim wskazanie tych, które wymagają poprawy. Dzięki regularnym kontrolom możliwe jest eliminowanie błędów czy nawet zapobieganie ich pojawieniu się. To pozwala natomiast na usprawnienie organizacji danej jednostki.

Kategorie
Podatki

IPO – co to jest i jak przeprowadzić taki proces?

Debiut giełdowy, czyli pierwsza oferta publiczna od angielskiej nazwy określana jest skrótem IPO. Jest to moment, w którym spółka po raz pierwszy oferuje publicznie swoje udziały albo akcje (lub dokonuje emisji) na giełdzie papierów wartościowych.

Kategorie
Podatki

Jak wybrać dobrego doradcę podatkowego?

Choć prowadzenie uproszczonej księgowości to zadanie, z którym radzi sobie większość przedsiębiorców, właściwy nadzór nad kwestiami podatkowymi w firmie obejmuje daleko więcej czynności. Czynności te z kolei wymagają niejednokrotnie nie tylko złożonej wiedzy, ale także uprawnień, które zdobywa się wieloletnim wysiłkiem. Dlatego też powierzenie spraw związanych z podatkami w przedsiębiorstwie odpowiedniemu doradcy ma szansę przynieść owoce – o ile wybierzemy dobrze.

Kategorie
Podatki

Co dzieje się po zakupie towarów od zagranicznych podmiotów?

Wiedząc co to jest podatek u źródła, przedsiębiorcy często zastanawiają się jak go obliczyć, jak udokumentować, oraz gdzie rozliczyć. Na wszystkie pytania odpowiada Ustawa, dlatego warto zapoznać się z jej treścią, aby być świadomym wszystkich obowiązków, jakie ta na przedsiębiorców nakłada.

Kategorie
Podatki

Fintech – przyszłością bankowości

Jak łatwo zwrócić uwagę, pojęcie fintech bierze się z połączenia dwóch członów – finansów oraz technologi. Podział ten pozwala nam z dużej mierze przybliżyć się do tematu, reasumując technologie finansowe są to wszelkie innowacje z dziedziny technologi wykorzystywane w finansach, bankowości. Jako przykład można podać aplikacje banków, przelewy przez internet, wypłaty pieniędzy z bankomatu telefonem czy chociażby kryptowaluty.

Kategorie
Podatki

Czym są ceny transferowe?

Są to ceny stosowane przez podmioty powiązane w trakcie realizacji wspólnych transakcji. Stosowane są w przypadku zarówno sprzedaży towarów, materiałów i dóbr niematerialnych, jak też świadczenia usług. Do podmiotów powiązanych zaliczyć można oddziały, filie, zakłady przedsiębiorstw z grupy tzw. grup kapitałowych (zazwyczaj jest to spółka „matka” oraz jej zagraniczne bądź też krajowe spółki „córki”). Ceny transferowe najczęściej stosowane są w celu obniżenia obciążeń podatkowych.