Czy firmie opłaca się outsourcing księgowości?

Rosnącą popularnością cieszy się outsourcing księgowości, gdyż jest to rozwiązanie wygodne, pozwalające zaoszczędzić czas i pieniądze. Jeszcze większym ułatwieniem będzie korzystanie z usług internetowego biura rachunkowego, w przypadku którego znika konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z dojazdami i bezpośrednim kontaktem z księgową. Można skorzystać z usług z dowolnego biura, łącznie z tym oddalonym od firmy […]

Continue Reading...

Audyt wewnętrzny – jakie ma znaczenie dla przedsiębiorstwa?

Audyt wewnętrzny kojarzy się przede wszystkim z kontrolą i wykrywaniem wszelkich nieprawidłowości. Obecnie jednak skupia się on przede wszystkim na dokonaniu szeroko rozumianej oceny zarządzania ryzykiem. Jego zadaniem jest znalezienie aspektów związanych z organizacją i procesami gospodarczymi, które są prawidłowe, ale przede wszystkim wskazanie tych, które wymagają poprawy. Dzięki regularnym kontrolom możliwe jest eliminowanie błędów […]

Continue Reading...

Jak wybrać dobrego doradcę podatkowego?

Choć prowadzenie uproszczonej księgowości to zadanie, z którym radzi sobie większość przedsiębiorców, właściwy nadzór nad kwestiami podatkowymi w firmie obejmuje daleko więcej czynności. Czynności te z kolei wymagają niejednokrotnie nie tylko złożonej wiedzy, ale także uprawnień, które zdobywa się wieloletnim wysiłkiem. Dlatego też powierzenie spraw związanych z podatkami w przedsiębiorstwie odpowiedniemu doradcy ma szansę przynieść […]

Continue Reading...

Fintech – przyszłością bankowości

Jak łatwo zwrócić uwagę, pojęcie fintech bierze się z połączenia dwóch członów – finansów oraz technologi. Podział ten pozwala nam z dużej mierze przybliżyć się do tematu, reasumując technologie finansowe są to wszelkie innowacje z dziedziny technologi wykorzystywane w finansach, bankowości. Jako przykład można podać aplikacje banków, przelewy przez internet, wypłaty pieniędzy z bankomatu telefonem […]

Continue Reading...

Czym są ceny transferowe?

Są to ceny stosowane przez podmioty powiązane w trakcie realizacji wspólnych transakcji. Stosowane są w przypadku zarówno sprzedaży towarów, materiałów i dóbr niematerialnych, jak też świadczenia usług. Do podmiotów powiązanych zaliczyć można oddziały, filie, zakłady przedsiębiorstw z grupy tzw. grup kapitałowych (zazwyczaj jest to spółka „matka” oraz jej zagraniczne bądź też krajowe spółki „córki”). Ceny […]

Continue Reading...