Kategorie
Podatki

Co dzieje się po zakupie towarów od zagranicznych podmiotów?

Wiedząc co to jest podatek u źródła, przedsiębiorcy często zastanawiają się jak go obliczyć, jak udokumentować, oraz gdzie rozliczyć. Na wszystkie pytania odpowiada Ustawa, dlatego warto zapoznać się z jej treścią, aby być świadomym wszystkich obowiązków, jakie ta na przedsiębiorców nakłada.

Kategorie
Podatki

Fintech – przyszłością bankowości

Jak łatwo zwrócić uwagę, pojęcie fintech bierze się z połączenia dwóch członów – finansów oraz technologi. Podział ten pozwala nam z dużej mierze przybliżyć się do tematu, reasumując technologie finansowe są to wszelkie innowacje z dziedziny technologi wykorzystywane w finansach, bankowości. Jako przykład można podać aplikacje banków, przelewy przez internet, wypłaty pieniędzy z bankomatu telefonem czy chociażby kryptowaluty.

Kategorie
Podatki

Czym są ceny transferowe?

Są to ceny stosowane przez podmioty powiązane w trakcie realizacji wspólnych transakcji. Stosowane są w przypadku zarówno sprzedaży towarów, materiałów i dóbr niematerialnych, jak też świadczenia usług. Do podmiotów powiązanych zaliczyć można oddziały, filie, zakłady przedsiębiorstw z grupy tzw. grup kapitałowych (zazwyczaj jest to spółka „matka” oraz jej zagraniczne bądź też krajowe spółki „córki”). Ceny transferowe najczęściej stosowane są w celu obniżenia obciążeń podatkowych.