Do 2018 roku nie było potrzeby składania sprawozdania w formie elektronicznej. Robiło się to najczęściej za pomocą skanu dokumentu papierowego. Jednak dziś jest to konieczność, o której każdy, kto ma tę powinność, powinien wiedzieć. Czym jest e-sprawozdanie i kto powinien je złożyć?

Continue Reading...