Istnieje wiele stanowisk bez których funkcjonowanie firmy byłoby niemożliwe. Z pewnością do tej grupy zaliczyć można dyrektorów finansowych. Jest to grupa osób, która poprzez szerokie kompetencje ma wpływ na funkcjonowanie całej gospodarki. Nie będzie przesadnym stwierdzić, że to właśnie CFO, czyli dyrektorzy generalni mają fundamentalny wpływ na gospodarkę.

Szerokie kompetencje CFO

Niegdyś stanowisko dyrektora finansowego wymagało znacznie mniejszych kompetencji, aniżeli ma to miejsce obecnie. Jeszcze ponad dekadę temu CFO w polskiej firmie był odpowiedzialny przede wszystkim za nadzorowanie faktur, regulowanie opłat podatkowych, księgowość oraz za kontakt z bankami i organami podatkowymi. W praktyce naczelnym zadaniem dyrektora było dbanie o stan finansów przedsiębiorstwa m.in. poprzez analizę ryzyka finansowego i biznesowego. CFO z powodu tychże obowiązków był również odpowiedzialny za tworzenie długofalowej strategii rozwoju firmy.

Tak wyglądało to w przeszłości. Obecnie dyrektorzy w większości firm są odpowiedzialni nie tylko wobec pracodawców, ale również wobec urzędów. Obecnie w ramach wykonywania obowiązków CFO w Pwc zajmuje się kontaktami oraz przesyłaniem sprawozdań do blisko 12 odrębnych organów państwowych. Najczęściej dotyczy to Narodowego Banku Polskiego, Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego oraz PFRON-u. Jak wynika z badań, dyrektor finansowy w dużej firmie jest zobligowany do dostarczenia średnio ok. 300 raportów rocznie.

Nadmierne obciążenie dyrektorów

Oczywiście ogrom obowiązków wpływa bezpośrednio na efektywność CFO, który większość sowich zasobów poświęcają na sprawy administracyjne. Z tego względu, aby móc funkcjonować jako dyrektor generalny, należy odznaczać się wyjątkowymi zdolnościami organizacji czasu, zarządzania ludźmi oraz umiejętnościami całkowitego zapanowania nad emocjami.

Równocześnie osoba aplikująca na tego rodzaju stanowisko musi posiadać wyjątkową wiedzę z zakresu m.in. księgowości, rachunkowości, czy też szeroko rozumianego prawa podatkowego. Ponadto musi charakteryzować się doskonałymi umiejętnościami szybkiego reagowania oraz elastycznością myślenia. W praktyce oznacza to, że jest to stanowisko dla wąskiej grupy osób.

Wszystkie te cechy są niezbędne, aby dyrektor mógł równocześnie spełnić wszystkie powinności wobec pracodawcy oraz uregulować wszystkie wytyczne nadesłane ze strony organów państwowych. Z tego względu należy zwrócić większą uwagę na omawiane stanowisko i postarać się, aby było ono bardziej doceniane.