Do 2018 roku nie było potrzeby składania sprawozdania w formie elektronicznej. Robiło się to najczęściej za pomocą skanu dokumentu papierowego. Jednak dziś jest to konieczność, o której każdy, kto ma tę powinność, powinien wiedzieć. Czym jest e-sprawozdanie i kto powinien je złożyć?

E-sprawozdanie – czym jest?

Jest to elektroniczna wersja sprawozdania finansowego, czyli dokumentu, który podsumowuje roczną działalność przedsiębiorstwa pod kątem finansowym. Nie ma znaczenia forma działalności, jak i fakt narzucenia bądź dobrowolności pełnej rachunkowości – każda firma, która ją prowadzi, musi złożyć sprawozdanie finansowe.

Dzień, do którego trzeba to sprawozdanie sporządzić, zwykle łączy się z ostatnim dniem kalendarzowym, czyli 31-szym grudnia.

Kto powinien sporządzić e-sprawozdanie?

Prawo określa, choć nie do końca dokładnie, osobę, która ma za zadanie sporządzić sprawozdanie – będzie to kierownik jednostki. Jednak nie znaczy to, że może to być każda osoba, która ma stopień kierownika w firmie – nie można po prostu dopisać tego obowiązku komuś. Prawo określa kierownika jednostki, jako kogoś, kto jest członkiem zarządu, wspólnikiem, likwidatorem albo syndykiem.

Gdzie złożyć i jak podpisać sprawozdanie?

E-sprawozdania

E-sprawozdania składa się w jedno z dwóch miejsc. Wybór zależny jest od tego, czy dana firma jest wpisana do KRS. Jeśli tak, właśnie tam składa sprawozdanie, a jeśli nie – dokument powinien wylądować w KAS.

Kto powinien podpisać dokument? Przede wszystkim kierownik jednostki, który go stworzył, jak i główna księgowa bądź biuro rachunkowe, którym zostały powierzone księgi rachunkowe.

Jeśli zarząd jest wieloosobowy, każdy członek powinien podpisać sprawozdanie finansowe. Warto też wiedzieć, że to nie całe biuro rachunkowe ma za zadanie się podpisać, a jedynie osoba faktycznie zajmująca się księgami.