Debiut giełdowy, czyli pierwsza oferta publiczna od angielskiej nazwy określana jest skrótem IPO. Jest to moment, w którym spółka po raz pierwszy oferuje publicznie swoje udziały albo akcje (lub dokonuje emisji) na giełdzie papierów wartościowych.

Pierwsza publiczna oferta

Decyzja o wprowadzeniu IPO, a więc publiczna emisja akcji, może być spowodowana chęcią zdobycia dodatkowego kapitału. Celem jest tutaj napędzenie ekspansji – albo poprzez rozbudowę istniejącej działalności, albo przez przejęcie innych. Innym powodem może być dystrybucja ryzyka, jakie związane jest z działalnością spółki wśród szerszej grupy inwestorów niż założyciele oraz pierwsi wspólnicy spółki. Co więcej, pierwotni udziałowcy spółki mogą w ten sposób chcieć spieniężyć swoje udziały.

Przeprowadzenie procesu IPO

Z racji tego, że obecnie inwestorzy wymagają atrakcyjnych oraz właściwie przygotowanych ofert, to kluczem do sukcesu staje się jak najlepszy plan przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej. Ważne jest, by już na tym wczesnym etapie wdrażać działania wysokiej jakości, które pozwolą na to, by w krótszym czasie przyjąć perspektywę spółki publicznej. Aby więc było to jak najbardziej sprawne, na jak najwcześniejszym etapie procesu wejścia na giełdę najważniejsze stają się: właściwe przemyślenie planu i ułożenie harmonogramu. Kiedy wykona się to odpowiednio wcześnie, to wszystkie ewentualne problemy mogą zostać rozwiązane jeszcze wtedy, kiedy będzie na to najlepsza pora. Dzięki czemu zaoszczędzi się zarówno czas, jak i koszty całego procesu. Pierwsza oferta publiczna musi wiązać się zawsze z dokonaniem oceny tych czynników, które będą mieć wpływ na zdolność spółki do przeprowadzenia udanej oferty, a następnie na zdolność funkcjonowania jako spółka publiczna. Profesjonalne przeprowadzenie procesu IPO powinno też wiązać się z raportem dotyczącym tego: jakie są możliwości pozyskania przez spółkę kapitału w obecnym otoczeniu rynkowym, jakie jeszcze wymogi musi spełniać spółka oraz to, co trzeba robić dalej, by zapewnić spółce gotowość do wejścia na giełdę.