Choć prowadzenie uproszczonej księgowości to zadanie, z którym radzi sobie większość przedsiębiorców, właściwy nadzór nad kwestiami podatkowymi w firmie obejmuje daleko więcej czynności. Czynności te z kolei wymagają niejednokrotnie nie tylko złożonej wiedzy, ale także uprawnień, które zdobywa się wieloletnim wysiłkiem. Dlatego też powierzenie spraw związanych z podatkami w przedsiębiorstwie odpowiedniemu doradcy ma szansę przynieść owoce – o ile wybierzemy dobrze.

Doradztwo podatkowe – kompetencje i rzetelność

Na początku przypomnijmy tylko dla zasady, że nazwisko danego doradcy podatkowego powinno znajdować się w Krajowym Rejestrze, więc przy współpracy z nową firmą warto sprawdzić ten fakt, kierując się zasadą ograniczonego zaufania. Niestety, w ostatnich latach ukaranych zostało wielu fałszywych doradców, dlatego pewna doza ostrożności nie zawadzi.

Jednak nawet w przypadku uznanych, działających od dawna na rynku firm doradztwa podatkowego – https://www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-podatkowe.html, i tak konieczne będzie upewnienie się, jaki jest zakres specjalizacji danego doradcy. Tu liczy się dużo więcej, niż tylko wiedza wyniesiona z okresu edukacji – dla przedsiębiorstwa istotne jest, czy doradca będzie umiał zastosować te wiedzę w praktyce. Równie ważna jest też niepodważalna opinia o etyce zawodowej doradcy.

Nieustanny rozwój i innowacyjna postawa

Inną niezbędną cechą, którą powinien charakteryzować się dobry doradca podatkowy, będzie z pewnością duża doza kreatywności, której z jakiegoś powodu nie zwykliśmy kojarzyć z tego typu zawodami. Tymczasem doradztwo podatkowe nastawione na potrzeby klientów oznacza także płynną umiejętność dostosowania wypracowanych umiejętności zawodowych do indywidualnego przypadku danej firmy.

Tylko doradca, który nieustannie rewiduje swoje możliwości, śledząc jednocześnie aktualne zmiany prawne, będzie w stanie dostrzec rozwiązania, które pozwolą klientowi na spore oszczędności. Co więcej, prawne regulacje podatkowe w wielu przypadkach nie nadążają za wachlarzem niezwykłych zawodów, jaki powstał w wyniku upowszechnienia się pracy przez internet. Jednak kreatywny doradca będzie w stanie z gąszczu suchych przepisów wydobyć te, które ułatwią rozliczenia także wirtualnym asystentkom, wedding planerom czy personalnym organizatorom czasu.