Zarządzanie ryzykiem to kwestia, która najczęściej obecna jest przede wszystkim w dużych firmach. Często może wydawać się, że tak zaawansowane aspekty działalności jak właśnie zarządzanie ryzykiem nie dotyczą najmniejszych przedsiębiorstw. Czy tak jednak jest faktycznie? W praktyce ryzyko dotyczy każdego rodzaju działalności. Aby jak najbardziej zmniejszyć ryzyko i jego potencjalne skutki należy jednak zawsze podjąć stosowane działania.

Zarządzanie ryzykiem w małej firmie – od czego zacząć?

Zarządzanie ryzykiem w małej firmie najłatwiej będzie zobrazować na przykładzie niewielkiej, jednoosobowej firmy, zatrudniającej kilku pracowników. Pierwszym, niezbędnym do wykonania krokiem jest określenie celów zarządzania ryzykiem. Może to być na przykład zmniejszenie prawdopodobieństwa, że dane zdarzenie w ogóle się zdarzy. Innym celem jest łagodzenie skutków potencjalnych zdarzeń. Kolejnym krokiem jest zidentyfikowanie ryzyka. Pomocą tu będzie służyć nie tylko doświadczenie przedsiębiorcy, ale i uwagi zatrudnionych pracowników. Bardzo ważnym punktem jest ocena ryzyka. Należy tu wziąć pod uwagę stosunek prawdopodobieństwa wystąpienia danego wydarzenia, do jego potencjalnych skutków. Jeżeli ryzyko wystąpienia jest większe, należy skupić się przede wszystkim na jego zmniejszaniu. Jeżeli z kolei ryzyko wystąpienia nie jest duże, warto skoncentrować się na zmniejszaniu możliwych konsekwencji. Ostatnim etapem jest monitorowanie wyników.

Jak skutecznie zarządzać ryzykiem?

Skuteczne zarządzanie ryzykiem wymaga systematyczności – przekonaj się. W niewielkich przedsiębiorstwach jest to szczególnie istotne. Zazwyczaj nie mają one wypracowanych metod działania w sytuacji kryzysowej. Tak na przykład wypadek i chwilowa niezdolność do pracy jednego nawet pracownika może spowodować znacznie zmniejszenie zysków firmy. Doświadczenie mówi, że bardzo korzystne jest również trzymanie się raz ustalonej metody działania w tym zakresie. Ze względu na charakter małych firm monitorowanie zarządzania ryzykiem jest najłatwiejszym elementem procesu.